Werkconferentie voor lerarenopleiders, 19 november 2010

Op vrijdag 19 november 2010 heeft het Expertisecentrum mvt een werkconferentie voor lerarenopleiders mvt georganiseerd. De conferentie vond plaats in Utrecht, Academiegebouw. In de ochtend stond vakdidactiek centraal, na de lunchpauze volgden workshops waarin vakdidactiek en onderwijskunde geïntegreerd waren. Het materiaal van de werkconferentie is voor de lerarenopleiders mvt toegankelijk via het online platform in SURFGroepen (om lid te worden: stuur een bericht naar expertisecentrummvt[@]iclon.leidenuniv.nl)

Achtergrond

Het Expertisecentrum mvt organiseert diverse activiteiten voor lerarenopleiders.

 


Programma

vanaf 9.30: inloop met koffie en thee

10.00-10.15 opening

10.15-12.00 Workshop (koffie en thee halverwege): Vakdidactiek on the spot: de lerarenopleider als metaforische fakkel! Joke Rentrop  (vakdidactica Frans IVLOS, Universiteit Utrecht), heeft een zelfstudie gedaan naar ‘vakdidactiek on the spot’, dat wil zeggen naar het reilen en zeilen van een vakdidactische leergemeenschap op een school in het voortgezet onderwijs. De leergemeenschap bestond uit ervaren en minder ervaren mvt-docenten. Joke fungeerde hierin als docent Frans en als vakdidacticus vanuit de lerarenopleiding. Een aantal metaforen hielpen haar het concrete gedrag als facilitator te expliciteren.

Zij presenteert in deze workshop de resultaten uit haar onderzoek. Daarna zet zij de deelnemers in groepjes aan het werk. Thema’s die aan bod komen zijn: faciliterende acties van een vakdidacticus op school en vertaling hiervan naar het vakdidactische programma op het instituut, proces van groep naar leergemeenschap, praktijkkennis en formele kennis, werken met metaforen.

12.00-12.30 Presentatie: Het ERK, stand van zaken op school. Machteld Moonen en Rick de Graaff (onderzoekers Universiteit Utrecht) plaatsen de belangrijkste resultaten uit een onderzoek naar gebruik van het ERK door docenten Engels Duits en Frans. Wat betekent dit voor de initiële opleiding?

12.30-13.30 lunch

13.30-14.30 Workshop: Regie in de klas. Jan van Tartwijk (hoogleraar UU) analyseert op een interactieve manier, aan de hand van videovoorbeelden, de communicatie van docent en leerlingen van het perspectief van de docent als regisseur.

14.30-14.45 koffie/thee

14.45-16.00 Workshop: Lesgeven in de multiculturele talenklas, Monica Sienders (vakdidactica Engels UvA) en Judith Janssen (CITO). Acteurs van "Corrie Broks Acteur en Theater Adviesbureau" spelen enkele klassesituaties in de multiculturele talenklas – aan de aanwezigen in de zaal de taak om ze aanwijzingen te geven en zo het spel te sturen. Een unieke gelegenheid om drama te ervaren als instrument voor de lerarenopleiding.

16.00 afsluiting met borrel

Lokatie

Utrecht, Academiegebouw (aan het Domplein, schuin tegenover de Domtoren).

Routebeschrijving

Deelnemers

Lijst van collega’s die zich hebben aangemeld.

 
Laatst Gewijzigd: 23-11-2010