Hoger Onderwijs

U wordt automatisch doorgestuurd. Gebeurt er niets? Ga naar de nieuwe website

De afdeling Hoger Onderwijs is hét onderwijskundig centrum van de Universiteit Leiden.

Wij ondersteunen en adviseren de Universiteit Leiden en andere hoger onderwijs instellingen bij het realiseren van een hoge kwaliteit van onderwijs. Dat doen we door het inzetten van onderwijskundige expertise en door resultaatgericht met onze opdrachtgevers samen te werken.

Thema’s waarvoor u bij de afdeling HO terecht kunt, zijn het uitvoeren van wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek, de scholing van docenten en het ondersteunen van onderwijsprocessen op terreinen zoals kwaliteitszorg, accreditatie, onderwijsevaluatie en tentaminering.

 

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek

Neem gerust contact met ons op!