Toets- en tentamenservice

Deze informatie staat op de nieuwe website. U wordt automatisch doorgestuurd. Gebeurt er niets? Ga dan hier naar de nieuwe website.

U kunt uw schriftelijke tentamens bij ons laten verwerken. Wij leveren invulformulieren voor studenten. De formulieren zijn vooral geschikt voor meerkeuze- en juist/onjuistvragen, maar zijn ook - onder bepaalde voorwaarden - bruikbaar bij open vragen. Wij zorgen voor:

  • inlezen van de tentamengegevens       
  • de statistische verwerking       
  • de scoring       
  • de becijfering

U kunt de tentamengegevens ook elektronisch (in een tekst- of excelbestand) bij ons aanleveren.


Prijzen

prijzen 2015/2016 
Tentamenformulier per vel € 0.11 
Apparatuurkosten € 0.26 
Verwerking per formulier € 0.64* 


* Binnen de universiteit wordt een interne verrekening gehanteerd.

Achtergrondinformatie

Bij ons secretariaat (071-5277170) en online verkrijgbaar:
- Toetsing en toetsanalyse. Dr. Dato de Gruijter
Docenthandleiding itemtelling 2010. Dr. Dato de Gruijter, maart 2010

De toets- en tentamenservice van het ICLON verzorgt voor verscheidene opleidingen van de Universiteit Leiden de elektronische verwerking van meerkeuzetentamens.
Het document 'toelichting op cijferberekening van tentamens' is bedoeld om de procedure van tentamenverwerking en cijferbepaling inzichtelijk te maken voor studenten en docenten.

Ondersteuning en advies bij elektronisch toetsen

Toetsen met open en gesloten vragen kunnen ook via computersoftware worden afgenomen. Wij informeren en adviseren u over dergelijke software.
Wij adviseren bovendien over toetsmogelijkheden binnen elektronische leeromgevingen, bijvoorbeeld in Blackboard. En over plaatsing van uw schriftelijke (oefen)toets op het internet.


Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek

mw. K. (Kirsten) Ran (automatische verwerking) 

 
Laatst Gewijzigd: 14-12-2015