Onderzoek

De afdeling Hoger Onderwijs voert beleidsgericht onderzoek uit. Dit onderzoek richt zich op het evalueren van onderwijsinnovaties en het aantonen van de effecten van beleidsmaatregelen. Daarnaast participeren medewerkers van de afdeling Hoger Onderwijs in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoeksthema’s waarop u bij de afdeling Hoger Onderwijs terecht kunt zijn verwevenheid van onderwijs en onderzoek, studiesucces, online leren, aansluiting VO-WO, kwaliteitszorg en onderwijsvernieuwing.