Good Practice Day Talen

Op vrijdag 3 februari 2017 organiseert de sectie ICLON Plus (Nascholing) van het ICLON voor de zeventiende keer een Good Practice Day Talen. De Good Practice Day Talen is dé plek waar docenten de mogelijkheid wordt geboden met elkaar vakdidactische inzichten te delen. Docenten uit het voortgezet onderwijs verzorgen workshops en presentaties, wisselen ervaringen uit met de deelnemers en bediscussiëren met hen de didactische mogelijkheden van hun vak.

 

Programma

Dit jaar wordt voor de moderne vreemde talen en Nederlands een gescheiden openingslezing gehouden. De openingslezing voor de mvt wordt verzorgd door Nivja de Jong. Zij zal vanaf 1 januari 2017, onder andere, bij het ICLON werkzaam zijn als hoogleraar tweedetaalverwerving. De openingslezing voor Nederlands zal worden verzorgd door Myra Arends en Johanneke Caspers. Zij zijn beiden werkzaam bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.

Naast de subplenaire lezing kunt u ook 3 keuzeworkshops bijwonen. Het volledige programma vindt u hier.


Locatie & tijd

De studiedag wordt gehouden op vrijdag 3 februari 2017 van 09:45 tot 16:15 uur in het Pieter de la Court gebouw te Leiden. Deze locatie bevindt zich op 5 minuten loopafstand van het station Leiden Centraal (uitgang station richting LUMC).

Kosten & aanmelding

Het inschrijfgeld bedraagt € 250,00 inclusief lunch. Deelnemers die het volledige programma hebben bijgewoond ontvangen aan het einde van de dag een nascholingscertificaat.  
Bij inschrijving voor 16 december 2016 bedraagt het inschrijfgeld € 235,00.

U kunt zich voor deze dag inschrijven via het online aanmeldingsformulier.

Annulering

Bij annulering van deelname voor 27 januari 2017 zijn wij genoodzaakt € 25,00 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Indien deelname op of na deze datum wordt geannuleerd is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Annuleren kan alleen schriftelijk (per mail of brief). Vervanging door een collega is toegestaan.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u mailen naar iclonns@iclon.leidenuniv.nl.

Impressie & terugblik GPD Talen 2015

Eind januari organiseerde het ICLON voor de vijftiende keer deze nascholingsdag die inmiddels een vaste plek heeft verworven in nascholingsland. Dit jaar hebben zich 250 docenten aangemeld, die meer dan 30 workshops konden volgen. Tel daar de medewerkers van uitgeverijen bij op en dat verklaart de gezellige drukte in de centrale hal. 

Uit de evaluaties van de docenten en de contacten met de workshopleiders blijkt dat de kracht van de dag vooral zit in het feit dat de meeste workshopleiders zelf voor de klas staan en bereid zijn voorbeelden van goede praktijk te laten zien en met de docenten te delen. Wij hopen dan ook dat het principe ‘teach what you preach’ is terug te vinden in de verschillende workshops.

Dit jaar hebben we voor het eerst een drietal vakinhoudelijke lezingen in het programma opgenomen. Dit is het resultaat van de intensievere samenwerking tussen het ICLON en de faculteit Geesteswetenschappen van de universiteit Leiden. Het is onze intentie om die samenwerking volgend jaar te intensiveren, maar ons format docenten tonen op deze dag hun goede praktijken blijft onverminderd gehandhaafd.

Deze dag werd geopend door Marianne Driessen, werkzaam bij CINOP, een adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. Op onze website hebben we haar expertise als volgt geïntroduceerd:

Op school moeten leerlingen veel lezen om te leren. Ook daar gebeurt dat in toenemende mate vanaf een beeldscherm. Wat betekent dit voor de leesdidactiek? Leren we onze leerlingen wel de juiste dingen? Moeten we een nieuwe didactiek ontwikkelen of toch rap terug naar het lezen van het papier om te voorkomen dat onze hersenen volkomen lui worden?

Haar presentatie van vandaag heeft als titel: Klikken en scrollen: het nieuwe lezen?

We zijn heel erg blij dat zoveel docenten de evaluaties hebben ingevuld. En dan bedoelen we niet alleen blij vanwege het aantal, maar we gaan er trots op dat de dag het cijfer 8 krijgt van de deelnemers. Daarom zou het heel erg fijn zijn als zich voor de editie van volgend jaar 29 januari 2016 weer zoveel docenten aanmelden. Niet alleen als deelnemer, maar ook als workshopleider.

 
Laatst Gewijzigd: 22-12-2016