Studiedag Filosofie over Scepticisme

Het ICLON organiseerde op vrijdag 20 november 2015 wederom een studiedag over Scepticisme: het voordeel van de twijfel, het vwo examenthema voor de jaren 2016-2019.

De datum voor de volgende studiedag Filosofie is nog niet vastgesteld. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit hier gepubliceerd.

Terugblik studiedag 20 november 2015

Vrijdag 20 november trokken 73 docenten uit alle windrichtingen van Nederland naar Leiden om zich te bekwamen in de kunst van het opschorten van het oordeel. Deze kunst – kortweg die van het scepticisme – is namelijk examenthema bij het vak filosofie de komende jaren op het vwo. Een gevarieerd programma loodste de deelnemers langs verschillende aspecten van de examenstof, zowel in verbredende als verdiepende zin. Frans de Haas (Universiteit Leiden) hield de openingslezing waarbij hij de sceptische kritiek van Sextus Empiricus op muziek thematiseerde. Een aantrekkelijk en verrassend verhaal waardoor de toon van deze dag goed werd gezet. Daarna konden de deelnemers in twee ronden kiezen uit andere lezingen of vakdidactische workshops rondom uiteenlopende aspecten van het wijsgerig scepticisme. Boeiende plenaire slotspreker was Filip Buekens (Universiteiten van Tilburg en Leuven). Buekens gaf de docenten tools in handen om in de klas te werken met sceptische hypothesen zoals ‘ik ben een brein in een vat’ of ‘Mijn leven is een droom’. Vanuit het denken van Spinoza werd de cognitieve impact van deze populaire hypothesen geanalyseerd en tevens naar een verklaring gezocht voor hun epistemische irrelevantie. Buekens kwam tot de conclusie dat het zondermeer redelijk is om nooit met sceptische hypothesen rekening te houden. Maar die trok hij pas na een uur lang via een reeks van boeiende en scherpe argumentaties zijn oordeel te hebben opgeschort. Bij de borrel hadden de deelnemers geen moeite om direct hun positieve oordeel over de studiedag te vellen. Als leeswerk kregen ze het boek ‘Het nadeel van de zekerheid’ mee, een verdiepende reeks artikelen voor docenten om te gebruiken naast het examenboek voor leerlingen ‘Het voordeel van de twijfel’.


Impressie van de studiedag over scepticisme

 

Boek 'Het voordeel van de twijfel'

Op deze studiedag werd het boek Het voordeel van de twijfel gepresenteerd. Aan het woord komen Tijn Boon (redacteur van Lemniscaat), Tim de Mey (de auteur), en Dirk Oosthoek (vakdidacticus filosofie bij het ICLON).

Terugblik studiedag 12 maart 2014

Tijdens deze nascholingsdag werden de deelnemers door specialisten voorbereid op het examenonderwerp havo-examenthema voor de jaren 2015-2017: Mondiale rechtvaardigheid. Dr. Jos Philips opende de studiedag met een lezing over Veeleisende verantwoordelijkheden: Peter Singer en de wereldarmoede. Vervolgens konden de deelnemers een eigen dagprogramma samenstellen door een keuze te maken uit het gevarieerde aanbod van lezingen en workshops over de verschillende thema's uit het examenkatern Mondiale rechtvaardigheid. Deze lezingen en workshops werden verzorgd door dr. Bruno Verbeek, drs. Pieter Pekelharing, drs. Roland van Loosbroek, dr. René Gabriëls, dr. Ronald Tinnevelt en drs. Carin Wevers. Prof. dr. Thomas Mertens sloot de studiedag af met een lezing over Mondiale rechtvaardigheid en mensenrechten: een goed huwelijk?


Reacties van bezoekers Studiedag Filosofie 12 maart 2014

 

 
Laatst Gewijzigd: 03-05-2016