Bachelor (Educatieve minor en Educatieve module)

Schoolvakken en instroomeisen

De Educatieve minor of de Educatieve module bestaat voor 15 schoolvakken. In de meeste gevallen komt de bacheloropleiding overeen met het betreffende schoolvak.


Lesbevoegdheid en afronding

Zowel de Educatieve minor als de Educatieve module leveren een kwalificatie op waarmee je les kunt geven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.


Aanmelding

De aanmelding heeft een afwijkende deadline. Dit heeft te maken met afspraken met scholen over de stage.