Bachelor (Educatieve minor en Educatieve module)

Voorlichtingsbijeenkomsten

Ieder voor- en najaar organiseert het ICLON voorlichtingsbijeenkomsten over de Master lerarenopleiding, het World Teacher Programme, de Educatieve minor en module en het zij-instroomtraject. Tijdens de presentatie krijg je informatie over de lerarenopleiding en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.


Schoolvakken en instroomeisen

De Educatieve minor of de Educatieve module bestaat voor 15 schoolvakken. In de meeste gevallen komt de bacheloropleiding overeen met het betreffende schoolvak.


Lesbevoegdheid en afronding

Zowel de Educatieve minor als de Educatieve module leveren een kwalificatie op waarmee je les kunt geven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.


Aanmelding

De aanmelding heeft een afwijkende deadline. Dit heeft te maken met afspraken met scholen over de stage.