Aanmelding

De aanmelding heeft een afwijkende deadline. Dit heeft te maken met afspraken met scholen over de stage.

Aanmelding Educatieve minor

De aanmeldingsprocedure wijkt af van de normale inschrijvingsprocedure voor de minoren.
Je moet je zowel bij het ICLON aanmelden als in Usis. Je meldt je eerst bij het ICLON aan. Gebruik daarvoor dit formulier. De toelatingscommissie van het ICLON bepaalt of je plaatsbaar bent. Als dat zo is, ontvang je van het ICLON informatie over de inschrijving in Usis. 
Als je je wilt aanmelden voor de educatieve minor die 29 januari 2018 begint, moet je aanmeldingsformulier uiterlijk 1 november 2017 bij ons zijn. Als je medio augustus 2018 wilt starten, is de aanmeldingsdeadline 1 april 2018. NB: in januari/februari gaat de educatieve minor alleen van start bij voldoende aanmeldingen en kan alleen in de voltijd variant (1 semester voltijd) gevolgd worden.
De standaardvariant van de educatieve minor is voor studenten van W&N het blokmodel (1 semester voltijd), voor studenten van FGW het lintmodel (2 semesters deeltijd, start alléén in augustus). Als je daarvan af wilt wijken, kun je dat aangeven op je aanmeldingsformulier.

Voor de toelating is ook een verklaring van de studiecoördinator nodig, waarin staat dat alle eerste- en tweedejaarsvakken met succes zijn afgerond, of dat dit naar verwachting zal gebeuren vóór de start van de Educatieve minor. Studenten die de educatieve minor in het blokmodel volgen, moeten de hele week beschikbaar zijn. Als je de minor in het lintmodel volgt, moet je in ieder geval de maandag voor het ICLON vrijhouden én een aantal dagdelen (minimaal twee) in de week beschikbaar zijn voor het praktijkgedeelte.
De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Voor sommige vakken is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, plaatsing is op volgorde van binnenkomst.

Let op: de minor begint met een verplichte startweek in de week van 29 januari 2018.


Aanmelding Educatieve module

Je meldt je aan bij het ICLON. Maak hiervoor gebruik van dit formulier. De toelatingscommissie van het ICLON bepaalt of je toelaatbaar en plaatsbaar bent. Als dat het geval is, krijg je van het ICLON informatie over de het verdere verloop van de aanmeldingsprocedure.
Als je je wilt aanmelden voor start op 29 januari 2018, moet je aanmeldingsformulier uiterlijk 1 november 2017 bij ons zijn. Als je in medio augustus 2018 wilt starten, is de aanmeldingsdeadline 1 april 2018.  NB: de Educatieve module gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

De Educatieve module duurt één semester, voltijds. Je moet de hele week beschikbaar zijn en in ieder geval de maandag voor het ICLON vrijhouden. De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Voor sommige vakken is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, plaatsing is op volgorde van binnenkomst.

Let op: de module begint met een verplichte startweek in de week van 29 januari 2018.

 
Laatst Gewijzigd: 18-09-2017