Lesbevoegdheid en afronding

Zowel de Educatieve minor als de Educatieve module leveren een kwalificatie op waarmee je les kunt geven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Lesbevoegdheid

De Educatieve minor en de Educatieve module zijn gekoppeld aan de (wettelijke) startbekwaamheidseisen die gelden voor deze beperkte tweedegraads lesbevoegdheid. Hiermee ben je bevoegd les te geven in de onderbouw havo en vwo en het vmbo-t in het schoolvak waarin je je bachelor gehaald hebt.

Als student van de Educatieve minor krijg je, na afronding van de Educatieve minor,  je bevoegdheid in combinatie met je bachelordiploma. Je bevoegdheid staat in het diploma-supplement dat bij je bachelor-diploma hoort. Controleer of dit werkelijk het geval is. Zo niet, neem dan contact op met je bacheloropleiding.

Als student van de Educatieve module heb je je bachelordiploma al behaald en krijg je je bevoegdheid na afronding van de module in de vorm van een certificaat. Dit certificaat krijg je van het ICLON.


Afronding

Ten behoeve van de visitatie is het verplicht al het beoordeelde materiaal inclusief beoordeling en de onderbouwing daarvan (per onderdeel) bij het ICLON Secretariaat in te leveren. Wij ontvangen dit bij voorkeur digitaal via SURF Filesender naar iclonlo@iclon.leidenuniv.nl. Inloggen doe je met je ULCN-account.
Sla de documenten hierbij op in de onderstaande submappen (d.m.v. een Zip-bestand kun je een hele map uploaden):  

  • Praktijk 1 (beoordeling / 360 graden feedback, en zelfanalyse)
  • Vakdidactisch dossier nr 1
  • Pedagogiek (casus)


 
Laatst Gewijzigd: 04-09-2017