De Educatieve module voor studenten met een BA-diploma

Als je al een bachelor in een schoolvak hebt afgerond, kun je ook een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid halen door de Educatieve module te volgen. Dat is een traject van 30 EC, dat wil zeggen een half jaar studie in voltijd. Als je deze Educatieve module succesvol hebt afgerond, ben je gekwalificeerd les te geven in de onderbouw van havo/vwo en het vmbo-t. De Educatieve module is een pilot, de experimentele periode loopt in principe tot en met 30 juni 2019.  

Het belang van de Educatieve module?
In Nederland bestaat een ernstig tekort aan universitair opgeleide leraren. Het is van groot belang dat leerlingen in het voortgezet onderwijs les krijgen van docenten die zelf aan een universiteit hebben gestudeerd en onderzoek hebben verricht. Daarom biedt de Universiteit Leiden aan studenten verschillende mogelijkheden om zich te oriënteren op het leraarsberoep en het behalen van een lesbevoegdheid. Eén van die mogelijkheden is het volgen van de Educatieve module, die tevens een voorbereiding kan zijn op het behalen van de eerstegraads lesbevoegdheid.

Programma
Het traject wordt verzorgd door het ICLON. Het programma is inhoudelijk afgeleid van de bekwaamheidseisen voor een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid. Het is verbredend en interdisciplinair: vakinhoudelijke kennis wordt gekoppeld aan vakdidactische kennis en aan toepassing daarvan in de schoolpraktijk. Ook pedagogische en groepsdynamische kennis zoals die worden toegepast in de schoolpraktijk komen aan bod. Een, door het ICLON te regelen, stage op een school maakt vanzelfsprekend deel uit van het traject.


 
Laatst Gewijzigd: 29-06-2017