Educatieve minor voor BA-studenten

Studenten die de vakbachelor én deze Educatieve minor succesvol hebben afgerond, zijn gekwalificeerd om les te geven in de onderbouw van havo/vwo en het vmbo-t. 

Het belang van de Educatieve minor
In Nederland bestaat een ernstig tekort aan universitair opgeleide leraren. Het is van groot belang dat leerlingen in het voortgezet onderwijs les krijgen van docenten die zelf aan een universiteit hebben gestudeerd en onderzoek hebben verricht. Daarom biedt de Universiteit Leiden aan studenten verschillende mogelijkheden om zich te oriënteren op het leraarsberoep en het behalen van een lesbevoegdheid. Eén van die mogelijkheden is het volgen van de Educatieve minor, die tevens een voorbereiding is op het behalen van de eerstegraads lesbevoegdheid.

Programma
Het programma (30 ects) wordt verzorgd door het ICLON, in nauwe samenwerking met de faculteiten. Het programma is inhoudelijk afgeleid van de bekwaamheidseisen voor een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid. Het is verbredend en interdisciplinair: vakinhoudelijke kennis wordt gekoppeld aan vakdidactische kennis en aan toepassing daarvan in de schoolpraktijk. Ook pedagogische en groepsdynamische kennis zoals die worden toegepast in de schoolpraktijk komen aan bod. Een, door het ICLON te regelen, stage op een school maakt vanzelfsprekend deel uit van het traject.

NB: Voor algemene informatie over de minoren zie de minorenwebsite.


 
Laatst Gewijzigd: 13-10-2016