Programma en rooster

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Leren en Instructie (inclusief oriëntatie op het beroep leraar) - (5 ects)
  • Pedagogiek (5 ects)
  • Vakdidactiek (5 ects)
  • Praktijkdeel (15 ects), stage op een school voor voortgezet onderwijs.


Rooster

Op de roostersite van het ICLON vind je de roosters en eventuele roosterwijzigingen. Meer informatie over de studieonderdelen staat in de studiegids.
De praktijk vervul je met een stage op een school voor voortgezet onderwijs of in het vmbo-t. Aan de praktijk zijn bepaalde voorwaarden verbonden. De instrumenten voor de beoordeling van de praktijk en ook informatie over de invulling van het praktijkdeel (factsheet) vind je hier.


Examencommissie

Bekijk de samenstelling van de examencommissie.

Op de organisatiegids staan de volgende drie documenten

  • de Onderwijs- en Examenregeling (OER); 
  • de Regels en Richtlijnen van de examencommissies (R&R); 
  • de lijst van examinatoren.
In de OER en de R&R (geldig vanaf 1 september 2017) zijn onder andere regels omtrent toelating, tentamens, het studieprogramma en de organisatie vastgelegd. De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het collegejaar 2017-2018 vind je in de lijst van examinatoren.

 
Laatst Gewijzigd: 22-09-2017