Relatie met de eerstegraads lerarenopleiding

Studenten die de Educatieve minor (in combinatie met de bachelor) of de Educatieve module hebben afgerond, kunnen een verkort traject volgen in de Lerarenopleiding voor de eerstegraads bevoegdheid.

Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen

Studenten die een master in de Geesteswetenschappen of Sociale Wetenschappen hebben behaald en de Educatieve minor of module hebben afgerond, komen in aanmerking voor een verkort traject van 30 in plaats van 60 ects bij de universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Wie geen Educatieve minor in de bachelor of Educatieve module na de bachelor heeft gevolgd, kan zich ook na het behalen van de master bij Geesteswetenschappen of Sociale Wetenschappen voor de lerarenopleiding aanmelden (zie toelatingseisen). Dan volgt de student een eenjarige master (60 ects).


Wiskunde en Natuurwetenschappen

Studenten Wiskunde en Natuurwetenschappen die een bachelor hebben behaald en de Educatieve minor of Educatieve module hebben afgerond, kunnen in de Masterfase kiezen voor de zogenaamde Educatieve track. In deze variant besteden studenten 60 ects aan vakstudie en daarnaast 30 ects aan de lerarenopleiding. Tenslotte is er dan nog 30 ects keuzeruimte. Studenten die in de Bachelor geen Educatieve minor hebben gevolgd of ná de bachelor de Educatieve module, kunnen in de Masterfase toch voor de Educatieve track kiezen. In dat geval bestaat het programma uit 60 ects vakstudie en daarna 60 etcs lerarenopleiding. Studenten kunnen de lerarenopleiding overigens ook volgen nadat ze de tweejarige Master hebben afgerond.

Arbeidsmarkt

De arbeidsperspectieven voor het leraarsberoep zijn op dit moment voor de meeste vakken zeer gunstig, en de  randvoorwaarden (salaris, carrièreperspectieven) zijn recent verbeterd.
Echter, de vaardigheden die studenten verwerven in de Educatieve minor of Educatieve module en ook daarna in de universitaire lerarenopleiding, zijn niet alleen toepasbaar in het onderwijs. Als docent moet je natuurlijk kennis en informatie kunnen overdragen, anderen kunnen enthousiasmeren voor jouw vak en een veilig en stimulerend klimaat in de klas creëren. Deze vaardigheden zijn ook van belang in veel beroepen waarbij kennisoverdracht, leiderschap en motiveren van anderen centraal staan.

 
Laatst Gewijzigd: 30-06-2017