Schoolvakken en instroomeisen

De Educatieve minor of de Educatieve module bestaat voor 15 schoolvakken. In de meeste gevallen komt de bacheloropleiding overeen met het betreffende schoolvak.

Je kunt de Educatieve minor of Educatieve module volgen voor de onderstaande 15 schoolvakken. 

 • Biologie
 • Chinese Taal en Cultuur 
 • Duits
 • Engels
 • Filosofie
 • Frans
 • Geschiedenis en Staatsinrichting
 • Godsdienst en Levensbeschouwing
 • Grieks en Latijnse Taal en Cultuur
 • Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Scheikunde
 • Spaans
 • Wiskunde


Instroomeisen

Educatieve minor
Omdat  studenten over adequate vakkennis moeten beschikken, is de Educatieve minor alleen toegankelijk voor studenten van de volgende opleidingen die een verklaring van de studiecoördinator kunnen overleggen waarin aangegeven wordt dat alle eerste- en tweedejaarsvakken met succes zijn afgerond, of dat dit naar verwachting zal gebeuren voor de start van de Educatieve minor.
NB: studenten natuur- en sterrenkunde hebben een keuzeruimte van 15 ects en niet van 30 ects. Met een (extracurriculaire) aanvulling van 15 ects  kunnen ook zij de volledige minor afronden.

Educatieve module
De Educatieve module is toegankelijk voor studenten die een bachelor hebben afgerond in de onderstaande vakken. Als je twijfelt of jouw bacheloropleiding aansluit bij een schoolvak, neem dan contact op met het secretariaat van het ICLON. NB: als je geen Nederlands eindexamen vo hebt gedaan, moet je een taaltoets Nederlands doen. 

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

 • Biologie
 • Biomedische Wetenschappen
 • Bio-Farmaceutische Wetenschappen
 • Life Science and Technology
 • Molecular Science and Technology
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Sterrenkunde
 • Wiskunde
   
Faculteit Geesteswetenschappen
 • Duitse taal en cultuur
 • Engelse taal en cultuur
 • Franse taal en cultuur
 • Geschiedenis
 • Godgeleerdheid
 • Griekse en Latijnse taal en cultuur
 • Islamitische theologie
 • Kunstgeschiedenis
 • Latijns-Amerika (Spaans), Talen en culturen van
 • Nederlandse taal en cultuur
 • Wereldgodsdiensten
 • Wijsbegeerte

 
Laatst Gewijzigd: 13-10-2016