Aanbod Online Proefstuderen: Aansluitingsmodulen

Een overzicht van de aansluitingsmodulen. Let op: dit aanbod is onder voorbehoud.

Archeologie

15 slu
LET OP: De module Archeologie duurt 4 weken!

Aan de hand van een aantal theoretische en praktische opdrachten krijg je in deze module een beeld van wat een archeoloog doet en wat de studie Archeologie inhoudt. In de module worden alle stappen uit een archeologisch proces belicht: bureauonderzoek, prospectie, opgraven, uitwerken, interpretatie van vondsten en publiceren van onderzoek. Daarnaast wordt ook de relatie tussen archeologie en de maatschappij behandeld.

Je gaat kijken naar veldtekeningen en dateringsmethoden, een archeologische publicatie lezen en zelf nadenken over een onderwerp dat je zou kunnen onderzoeken. In de module is er aandacht voor de archeologie van verschillende regio’s, waaronder Centraal Amerika, het Nabije Oosten en West-Europa.

Let op: lees wel eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.

NB: Naast deze Nederlandstalige module die representatief is voor de bacheloropleiding Archeologie, is er ook een Engelstalige module die representatief is voor de bacheloropleiding Archaeology. Meer informatie over deze Engelstalige module vind je op de Preparing for uni website.

Naar: overzicht van alle modulen


Bio-Farmaceutische Wetenschappen

10 slu
LET OP: De module Bio-Farmaceutische Wetenschappen duurt 4 weken!

Als opleiding vinden we het erg belangrijk dat je een goede studiekeuze maakt. Daarom verwachten we dat je je verder verdiept in de opleiding door de online aansluitingsmodule Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) te volgen. Bij de studie Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) word je opgeleid tot geneesmiddelonderzoeker. De aansluitingsmodule BFW is dé mogelijkheid om erachter te komen of de studie echt bij je past.  

We verwachten dat je al hebt deelgenomen aan een andere voorlichtingsactiviteit zoals een Open Dag of aan Proefstuderen op locatie voordat je begint aan deze aansluitingsmodule. Deze online module bouwt daarop voort, en kun je binnen de periode in je eigen tijd vanuit huis doornemen.  

Via acht hoofdstukken met bijbehorende toetsen komen de verschillende facetten van de opleiding aan bod.

- Je maakt kennis met het geneesmiddel in algemene zin: een introductie hoofdstuk over de eigenschappen van geneesmiddelen.
- Vervolgens wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen binnen het geneesmiddelonderzoek waarbij de scheikundige, biologische en wiskundige kanten van de opleiding tot geneesmiddelonderzoeker worden belicht.
- Als afsluiting wordt kennis gemaakt met wetenschappelijke literatuur aan de hand van een Engelstalige publicatie over de nieuwste bevindingen rondom een veel voorgeschreven geneesmiddel.  

Wanneer je de toetsen succesvol hebt afgerond en enthousiast bent geworden over BFW door de module dan verwachten we je snel te ontmoeten bij een verdere verdiepende voorlichtingsactiviteit.

Let op: lees wel eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.

Naar: overzicht van alle modulen


Biologie

Regnum Animalia
15 slu


De opleiding biologie biedt een breed cursusprogramma aan: van genetica tot gedragsbiologie, van celbiologie tot evolutie, ecologie en biodiversiteit. Deze aansluitingsmodule is gebaseerd op één van de cursussen uit het propedeuseprogramma: de eerstejaars cursus Biodiversiteit Dier. Tijdens deze cursus staat de diversiteit aan dierlijke levensvormen centraal en behandelen we de stamboom van het dierenrijk: Regnum Animalia. In de module komen een aantal diergroepen aan bod, die we met elkaar zullen vergelijken op grond van lichaamsbouw en levenswijze. Daarnaast richten we ons ook op de evolutie van het dierenrijk, om zo inzicht te krijgen in belangrijke evolutionaire stappen die hebben geleid tot een enorme verscheidenheid aan soorten.
De module is niet alleen bedoeld om kennis op te doen over het dierenrijk, maar biedt daarnaast een kijkje in de opleiding biologie. Zo kan je door middel van video’s en opdrachten zelf ervaren hoe het is om een hoorcollege bij te wonen of een practicumopdracht te doen.

Let op: lees wel eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.

Naar: overzicht van alle modulen


Biomedische Wetenschappen

20 slu


Deze module is gebaseerd op het eerstejaarsblok Cellulaire Communicatie uit het bachelorprogramma van de opleiding Biomedische Wetenschappen. Hoofdstukken 2 en 3 vormen de algemene theoretische basis voor de aansluitingsmodule. De stof uit deze hoofdstukken komt terug bij de meer praktisch georiënteerde hoofdstukken 4 en 5 en 6. 
In hoofdstuk 2 wordt behandeld hoe communicatie tussen cellen in zijn werk gaat en welke soorten signaaloverdracht er bestaan. Ook komt aan de orde welke reacties er plaatsvinden in de cel nadat deze een signaal van een andere cel heeft ontvangen. Dit hoofdstuk besluit met een tekst over de betekenis van signaaloverdracht bij het ontstaan van kanker. Je ziet dan dus dat theoretische stof van groot belang is bij het begrijpen van ziektebeelden!  
In hoofdstuk 3 leer je wat calciumhomeostase is. Die kennis heb je nodig, want in hoofdstuk 4 en 5 gaan we kennis over signaaloverdracht en calciumhomeostase combineren. Je leert in deze hoofdstukken welke desastreuze gevolgen het kan hebben als de signaaloverdracht helemaal mis gaat bij calciumhomeostase. Een heel indringende (en prachtige!) documentaire laat deze gevolgen zien.
Hoofdstuk 5 heeft nog twee andere interessante onderwerpen in petto: je wordt uitgedaagd om een patiëntencasus op te lossen en je leert hoe spannend wetenschap kan zijn binnen Biomedische Wetenschappen omdat je wordt gevraagd nieuwe onderzoeksvragen te bedenken bij Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), een afschuwelijke ziekte waarbij de signaaloverdracht verstoord is. Onderzoek doen betekent dat je goed moet kunnen zoeken (en vinden!) wat wetenschappers al eerder hebben onderzocht en gevonden. Hoofdstuk 6 besluit dan ook met het oefenen van het opzoeken van informatie.
In de module moet je regelmatig vragen beantwoorden om te controleren of je nog wel alles hebt begrepen en opdrachten maken die je je dan opstuurt opsturen naar je begeleider van de Universiteit Leiden.

Let op: lees wel eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.

Naar: overzicht van alle modulen


Chinastudies

22 slu

Chinastudies is een regiostudie. Maar wat houdt dat precies in? De aansluitingsmodule Chinastudies laat zien vanuit welke perspectieven je China kunt bestuderen. De module bestaat uit zeven hoofdstukken die voor een groot deel overeenkomen met de vakken van het eerste jaar Chinastudies. Door het maken van de module krijg je zowel een indruk van het type onderwerpen dat je in Chinastudies kunt verwachten, als hoe deze onderwerpen zullen worden benaderd. De onderwerpen die aan bod komen, zijn taalkunde (de verschillende talen van China), Mandarijn (taalverwerving modern Chinees), Modern China (geschiedenis, samenleving en politiek), filosofie (traditionele denkstromingen en wereldbeelden), Premodern Chinees  (taalverwerving klassiek Chinees),  en literatuur (klassiek en modern).   Aan de hand van teksten, geluid- en filmfragmenten en opdrachten zul je je in de module bezig houden met vragen als: Bestaat het ‘Chinees’ eigenlijk wel? Is taal meer dan een ‘neutraal’ communicatiemiddel? Waarom speelt literatuur zo’n belangrijke rol in de Chinese samenleving? Wat wordt er eigenlijk precies onder de termen ‘China’ en de ‘Chinezen’ verstaan? Is datgene wat men vandaag de dag onder China verstaat wel hetzelfde als 150 jaar geleden? Hoe functioneert een politiek systeem waarin de staat een vergaande invloed uitoefent op het individu, zoals het bepalen hoeveel kinderen iemand mag krijgen? En bestaat er een ‘Chinese’ manier van denken en wat zou de rol van klassieke filosofie daarin zijn?

Let op: lees wel eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.

Naar: overzicht van alle modulen


Duitse taal en cultuur

deel 1: 20 slu, deel 2: 20 slu

In de modulen Abenteuer Berlin (deel 1 en 2) van de opleiding Duitse taal en cultuur staat Berlijn, de nieuwe en de oude hoofdstad van Duitsland, centraal. Gekoppeld aan dit thema komen Taalkunde, Literatuurkunde en 'Landeskunde' aan de orde. Binnen deze disciplines worden verschillende (taal)vaardigheden op een afwisselende manier geoefend.

De opleiding Duitse taal en cultuur heeft voor deze aansluitingsmodule de aanmoedigingsprijs 'Europees Label Innovatief Talenonderwijs 2000' ontvangen (27 januari 2001).  
 
Deel 1:
In het eerste hoofdstuk worden de interessante achtergronden van de bruisende stad Berlijn behandeld, die niet alleen de politieke, maar ook de culturele hoofdstad van Duitsland is. In hoofdstuk twee staat Taalkunde centraal. Aan de hand van het Berlijnse dialect worden interne en externe factoren onderscheiden die tot taalverandering leiden. In het derde hoofdstuk, Literatuurkunde, wordt ingegaan op de kunstopvattingen die karakteristiek zijn voor de nieuwe tijd. Aan de hand van roman- en filmfragmenten, gedichten en schilderijen worden verbanden gelegd tussen kunstopvattingen en de bestudeerde werken.

Deel 2:
In het eerste hoofdstuk van deel 2 staat 'interculturele communicatie' centraal. Het gaat daarbij om de vraag hoe je het beste met iemand uit een ander land kunt communiceren, rekening houdend met diens culturele achtergrond. In het tweede hoofdstuk wordt bestudeerd hoe taal in bepaalde beroepen (zoals reclamemaker, online-redacteur en buitenland correspondent) wordt ingezet voor bepaalde doeleinden. In het derde hoofdstuk wordt onderzocht hoe in zakelijke teksten (krantenberichten, interviews, reportages) wordt omgegaan met de realiteit en hoe in literaire teksten (zoals een roman) een historische gebeurtenis bewerkt wordt tot een spannende, fictieve geschiedenis.

Let op: lees wel eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.

Naar: overzicht van alle modulen


Engelse taal en cultuur

Deel 1: 22 slu, deel 2: 20 slu

Deel 1:
In de module ‘More than words’ van de opleiding Engelse taal en cultuur leer je onder andere omgaan met een thesaurus, de verschillen tussen formeel en informeel Engels en de belangrijkste uitspraakverschillen tussen Brits en Amerikaans Engels. Deze onderdelen komen aan bod in de eerste en tweedejaarscursussen Taalkunde en Taalvaardigheid van de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur. Aan de hand van één van de bekendste Monty Python sketches leer je bijvoorbeeld wat synoniemen zijn en hoe nuttig een thesaurus kan zijn bij het schrijven van een eigen sketch. Verder gaan we dieper in op moeilijke woorden en leer je waar de klemtoon precies ligt, maar ook hoe belangrijk de juiste intonatie is. Verder krijg je de kans om je eigen video (‘vlog’) op te nemen en krijg je tips en trucs voor het schrijven van een eigen boek of short story!
NB Voor deze module is een computer met geluidskaart (en bij voorkeur een microfoon) een vereiste i.v.m. het afspelen van video-/geluidsfragmenten en het opnemen van inspreekoefeningen.

Deel 2:
Misschien heb je wel gehoord van het Engelse versje ‘divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived’ – dit refereert naar het onstuimige liefdesleven van koning Henry VIII (regeerperiode 1509-1547), die zes keer trouwde en twee van zijn vrouwen liet onthoofden. Voor de Aansluitingsmodule ‘In bed with Henry VIII’ nemen we een kijkje achter de schermen van het Tudor-hof. We lezen geheime brieven, zien hoe dichters gevaarlijke affaires aangaan met koninginnen, zichzelf verraden in hun romantische poëzie en leren dat niemand te vertrouwen is in een context waar de koning de absolute macht heeft over leven en dood. Verder leren we wat de Engelse Reformatie te maken heeft met het bed van de koning en hoe theater een riskante bezigheid kon zijn.
NB De voorjaarscursus 2017 is de pilot voor de module Engelse taal en cultuur 2.

Let op: lees wel eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.

Naar: overzicht van alle modulen


Film- en literatuurwetenschap

Literaire wegen naar werkelijkheid: realisme, modernisme en postmodernisme
20 slu

In het leven van alledag lijkt het zo vanzelfsprekend: er is een werkelijkheid, en die kunnen we beschrijven. In de literatuur zijn verschillende mogelijkheden om de werkelijkheid te beschrijven onderzocht in de negentiende en twintigste eeuw. Dat gebeurde in het bijzonder in de periodes en stromingen 'realisme', 'modernisme' en 'postmodernisme'. Wat bleek tijdens de literaire verkenningstochten van auteurs? Het is deksels lastig om de werkelijkheid te beschrijven. Een vraag werd steeds meer of we niet eerder werkelijkheden in leven schrijven door literatuur. Over deze kwesties gaat het in de module, waarbij je tevens literatuur zult bestuderen in relatie tot beeldende kunsten zoals fotografie en film.

Let op: lees wel eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.

Naar: overzicht van alle modulen


Geneeskunde

LET OP: (bericht voor deelnemers die de module hebben afgerond) Wij verstrekken eenmalig een certificaat en geven GEEN gewaarmerkte kopieën af!

25 slu 

Deze module is gebaseerd op een deel van het eerstejaarsblok Van basis tot homeostase uit het bachelorprogramma van de opleiding Geneeskunde. Hoofdstukken 2 en 3 vormen de algemene theoretische basis voor de aansluitingsmodule. De stof uit deze hoofdstukken komt terug bij de meer praktisch georiënteerde hoofdstukken 4 en 5. 
In hoofdstuk 2 wordt de elektrische activiteit van het hart uitgelegd. Je leert hoe het hart anatomisch in elkaar zit, welke typische eigenschappen hartspiercellen hebben en hoe de elektrische activiteit zich door het hart heen beweegt. Ook wordt er ingezoomd op microniveau: wat gebeurt er in een cel zodat deze activiteit kan ontstaan? Deze basale stof wordt verduidelijkt met veel plaatjes en animaties. Het bewegende beeld zegt toch vaak meer dan 1000 woorden!  In dit hoofdstuk ga je zelf een onderzoekje verrichten zodat je een beeld krijgt welke factoren metingen aan het hart kunnen beïnvloeden.
Hoofdstuk 3 is al wat meer klinisch. Nu je weet hoe de elektrische activiteit van het hart ontstaat op celniveau en hoe deze geleid wordt, maken we de stap naar het elektrocardiogram. Het elektrocardiogram (ECG) maakt het mogelijk de elektrische activiteit van het hart te meten en te visualiseren en is daarmee een belangrijk hulpmiddel van de dokter om bijvoorbeeld hartritmestoornissen of een hartinfarct op te sporen. In hoofdstuk 4 wordt uit de doeken gedaan wat voor type hartritmestoornissen er zijn. Samen met de kennis over het elektrocardiogram ben je nu in staat om ECG’s te interpreteren: de patiënt komt binnen, er wordt een ECG gemaakt en wat is nu de oorzaak van de problemen? De module besluit met twee klinische beelden in hoofdstuk 5: een hartinfarct en hartfalen. De symptomen waarmee deze klachten zich manifesteren worden besproken, de oorzaken en de mogelijke behandelingen. De werking van die behandelingen kun je nu goed begrijpen omdat zij ingrijpen op de elektrische activiteit van het hart waar je inmiddels al veel van afweet.
De laatste opdracht van de module geeft goed aan wat er verwacht wordt van LUMC-geneeskundestudenten: je wordt uitgedaagd een patiëntencasus tot op het bot te analyseren: bij ieder stukje informatie in de casus moet je je afvragen: begrijp ik waarom deze meneer deze klacht heeft? Hoe is dit symptoom ontstaan? Waarom heeft deze meneer zowel symptoom x als y, kan ik dat verklaren? Een dokter is immers nooit tevreden met een eerste gedachte: hij checkt met alle gegevens rondom de patiënt of hij het patiëntenprobleem wel goed in kaart heeft gebracht.
In de module moet je regelmatig vragen beantwoorden om te controleren of je nog wel alles hebt begrepen. Daarnaast maak je opdrachten die je je dan opstuurt naar je begeleider van de Universiteit Leiden/LUMC en deel je je bevindingen met andere leerlingen op het Discussieforum van de elektronische leeromgeving Blackboard.

Let op: lees wel eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.

Naar: overzicht van alle modulen


Geschiedenis

20 slu

Wie het verleden bestudeert, ontdekt dat ‘vroeger’ een andere wereld is. Zelfs als we ons beperken tot de westerse wereld zoals in deze module. Het was een ruime anderhalve eeuw geleden legaal om mensen te kopen. Een ruime eeuw geleden werkten veel arbeiders meer dan acht uur per dag, zes dagen per week, zonder dat zij hiermee in hun levensonderhoud konden voorzien. Een ruime eeuw geleden was een groot deel van de bevolking eveneens uitgesloten van inspraak in het lokale en landelijke bestuur. 
In deze aansluitingsmodule kijken we naar wat in de geschiedwetenschap de ‘lange negentiende eeuw’ wordt genoemd. Dit is het tijdvak dat begint met de Franse Revolutie (1789) en eindigt met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (1914). Spannende vernieuwingen op het vlak van bijvoorbeeld de slavernij, het arbeidersvraagstuk en het vrouwenkiesrecht kenmerken deze periode in de geschiedenis. Op gezette tijden barstten de Engelsen uit in massaal protest (1791: boycot van ‘slavensuiker’), barricadeerden de Fransen de straten (juni 1848: strijd voor uitbreiding kiesrecht) en richtten Nederlanders deftige gezelschappen op die de regering wilden bijstaan bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door onder andere tijdschriften uit te geven die lezers voorlichtten over prangende kwesties (1907: oprichting Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, het deftige alternatief op de in 1894 opgerichte Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht).  
Massaal protesteren, het opwerpen van barricades in de straat en het opzetten van tijdschriften zijn geen toevallig gekozen voorbeelden bij het streven naar een beter leven. Door het volgen van deze module zal duidelijk worden dat in de lange negentiende eeuw verschillende landen verschillende ideeën vormden over hoe verandering te bewerkstelligen. De vormen van het protesteren - de actierepertoires met een deftig woord - zijn het uitdrukkelijke thema van deze module. Gedurende de lange negentiende eeuw werden er allerlei ‘vraagstukken’ en ‘kwesties’ op de politieke agenda geplaatst. Slavernij, dierenmishandeling, kindermishandeling, onhygiënische huizen, (te) grote gezinnen, maar ook ziekten, lange werkdagen voor arbeiders, prostitutie en politieke besluitvorming zijn allemaal thema’s waarvoor mensen gedurende de negentiende en vroege twintigste eeuw onder meer vergaderingen belegden, petities schreven, congressen organiseerden, pamfletten drukten en huis-aan-huis-bezoeken aflegden.

In deze aansluitmodule onderzoek je de opkomst (en ondergang) van drie sociale kwesties: slavernij, ‘hongerlonen’ en vrouwenkiesrecht. Je let daarbij niet alleen op wat er precies gebeurde, maar vooral ook hoe dat gebeurde.

Let op: lees wel eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.

Naar: overzicht van alle modulen


Japanstudies

24 slu

Wat houdt Japanstudies precies in? Door middel van de aansluitingsmodule Japanstudies krijg je een idee van de verschillende invalshoeken van waaruit je Japans kunt bestuderen. De module bestaat uit acht hoofdstukken, die voor een vrij groot deel overeenkomen met de vakken van het eerste jaar Japanstudies. Als je deze module maakt, krijg je niet alleen een globale indruk van de onderwerpen die je kunt verwachten bij Japanstudies, maar ook van de benadering van deze onderwerpen. De onderwerpen zijn taalverwerving, waarbij drie soorten schrift aan bod komen, alsmede een aantal basisbegrippen van de Japanse grammatica. Verder moderne Japanse geschiedenis, sociologie en kunst en cultuur. Aan het eind van de module kun je twee van de drie schriftsoorten van het Japans herkennen en heb je kennis gemaakt met de uitspraak ervan. Je hebt ook geleerd vanuit een sociologisch perspectief te kijken naar het leven van daklozen in Japan. En je hebt ontdekt waarom in de moderne Japanse geschiedenis de overgang van de Edo- naar de Meiji-periode (1600-1868) zo belangrijk was. En natuurlijk hebben we de kunst en de cultuur van Japan niet vergeten. We zijn benieuwd of je Japanstudies net zo leuk vindt als wij.

Let op: lees wel eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.


Naar: overzicht van alle modulen


LST/MST

12 slu

Als je interesse hebt in life sciences en/of scheikunde zijn LST en/of MST mogelijk de perfecte opleidingen voor jou. In de module Moderne Chemie is overal leggen we de focus op een aantal belangrijke onderwerpen binnen de chemie en de life sciences, namelijk het leven en de gezondheid, ziekten en duurzame energie en chemie: allemaal wereldwijde problemen waar life sciences en de chemie een oplossing voor kunnen leveren.
We gaan verschillende onderwerpen behandelen vanuit het LST- en het MST-perspectief. We gaan het bijvoorbeeld hebben over het gebruik van koolhydraten in medicijnen, het bestrijden van kanker, een schoner milieu en het gebruik van water als energiebron. Je krijgt een beeld van het reilen en zeilen van onderzoek in laboratoria rondom de life sciences en de chemie.

In deze module worden de onderzoeksgebieden behorende bij de twee studies behandeld. We proberen hiermee het karakter van de twee studies weer te geven en het verschil ertussen duidelijk te maken. De module is dus bedoeld om te bekijken welke studie bij je past.

Om een realistisch beeld van de studie te geven is het niveau van een deel van deze module gericht op dat van een beginnende student. Vergeet niet dat voor zowel de studie LST als MST veel kennis van wiskunde B, natuurkunde en scheikunde nodig is. Heb je die kennis én passie, meld je dan aan voor de LST/MST-module Moderne Chemie is overal.


Let op: lees wel eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.


Naar: overzicht van alle modulen


Natuurkunde

20 slu

Tijdens de studie natuurkunde leer je hoe je de wereld om ons heen kunt begrijpen en omschrijven met wiskundige modellen. In deze module van circa 10 uur zul je een van de meest verbazingwekkende onderdelen van de natuurkunde bestuderen: de kwantummechanica.

Kwantummechanische verschijnselen spelen vooral een rol bij hele kleine dingen, zoals bijvoorbeeld atomen. Daarom is kwantummechanica heel belangrijk voor de hedendaagse (en toekomstige) computertechnologie en wordt er zeer actief onderzoek naar gedaan binnen de Universiteit Leiden. Kwantummechanica beschrijft fenomenen die je in het dagelijks leven nooit tegenkomt. We zullen bijvoorbeeld zien dat kleine dingen tegelijkertijd eigenschappen van een deeltje en van een golf kunnen hebben. Dit soort concepten zijn aan het begin soms wat moeilijk te begrijpen, maar we hopen dat je deze intellectuele uitdaging juist leuk gaat vinden!

Zoals op alle andere gebieden van de natuurkunde hebben we ook in de kwantummechanica wiskunde nodig om alles echt goed te beschrijven, te begrijpen en nauwkeurige voorspellingen te kunnen maken. In deze module hebben we geprobeerd de meeste dingen zonder moeilijke wiskunde uit te leggen. In de studie natuurkunde zal echter veel meer wiskunde aan bod komen, iets dat voor sommigen een verdere uitdaging zal zijn.

Let op: lees wel eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.

Naar: overzicht van alle modulen


Nederlandse taal en cultuur

Nederlands - dat ken je toch al?
20 slu

De universitaire studie van je eigen taal en cultuur biedt, juist omdat je het met de paplepel ingegoten is, allerlei mogelijkheden om snel de diepte in te gaan en bijzondere aspecten te verkennen waar je niet of pas laat aan toe komt als je eerst de taal (beter) moet leren.

In deze module van de opleiding Nederlandse taal en cultuur staan aspecten centraal waar je op school ook nog niet veel mee te maken zult hebben gehad: Oudere Letterkunde en Taalkunde. Bij Oudere Letterkunde gaat het over Jacob van Maerlant, een geleerde en veel gelezen schrijver uit de Middeleeuwen; verder leer je hoe je middeleeuwse handschriften kunt lezen. Bij Taalkunde wordt gesproken over de vraag hoe taalvariatie ontstaat, en hoe varianten zich ontwikkelen.

Let op: lees wel eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.

Naar: overzicht van alle modulen


Pedagogische Wetenschappen

Oriëntatie op het vakgebied
15 slu


De module Pedagogische Wetenschappen is ontwikkeld om je een goed beeld te geven van de opleiding Pedagogische Wetenschappen in Leiden. Bij deze opleiding kies je na je eerste jaar voor een bepaalde studieroute. In de module komen onderwerpen van verschillende studieroutes aan de orde: gezinspedagogiek (adoptie), orthopedagogiek (autisme), onderwijskunde (rekenprestaties) en leerproblemen (diagnostiek van leesproblemen en het 'rugzakbeleid').

In deze module wordt bovendien aandacht besteed aan onderzoek doen en de rol van statistiek hierbij. Door middel van het beantwoorden van vragen over de tekst en het maken van verschillende 'praktijkopdrachten' krijg je een goed beeld van wat het is om Pedagogische Wetenschappen te studeren.

De aansluitingsmodule Pedagogische Wetenschappen is bestemd voor leerlingen uit het vwo. Informatie voor hbo-studenten vind je op de website van de opleiding.

Let op: lees wel eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.

Naar: overzicht van alle modulen


Psychologie

De werking van het geheugen 
20 slu


Centraal in de module staat de werking van het geheugen. De complexe werking van het geheugen wordt stap voor stap uitgelegd en het geheugen wordt van twee kanten bekeken. Het begint met een meer theoretisch gedeelte over 'geheugenkunstenaars', mensen die een uitzonderlijk geheugen hebben. Vervolgens wordt er in het onderdeel 'geheugenfouten' gekeken naar wat er in de praktijk mis kan gaan met het geheugen. In de module worden er verschillende quizzen en opdrachten gemaakt, onder andere het uitvoeren van een experiment, het beschrijven van een casus en een betoogopdracht.

Let op: De aansluitingsmodule Psychologie is uitsluitend bestemd voor leerlingen uit het vwo. Informatie voor hbo-studenten vind je op de website van de opleiding.
Lees altijd eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.

Naar: overzicht van alle modulen


Rechtsgeleerdheid

20 slu 

De aansluitingsmodule Rechtsgeleerdheid is dé mogelijkheid om erachter te komen of de studie Rechten bij je past. In deze module komen namelijk de verschillende vakken uit de bachelorfase Rechtsgeleerdheid aan bod, waardoor je een goede en eerlijke indruk krijgt van de inhoud van de studie. In de module maak je allereerst kennis met het recht in algemene zin. Het betreft een introductie in de fundamentele begrippen en onderscheidingen van het recht. Vervolgens wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen binnen de verschillende rechtsgebieden en wordt kennis gemaakt met juridisch argumenteren.


NB: Voor de aansluitingsmodule Rechtsgeleerdheid kun je je alleen aanmelden als je bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden aan een voorlichtingsactiviteit (zoals een Open Dag of aan Proefstuderen op locatie) hebt deelgenomen.

Let op: lees wel eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.

Naar: overzicht van alle modulen


Sterrenkunde

20 slu  

Sterrenkunde gaat over de allergrootste vragen die we kunnen stellen. Is er leven buiten de aarde? Houdt de zon ooit op te schijnen? Hoe is het heelal ontstaan? Wat zijn zwarte gaten en bestaan ze echt?

In deze module wordt het ontstaan en de evolutie van het heelal bestudeerd. Je maakt, na een kort overzicht van de moderne sterrenkunde, kennis met begrippen als de uitdijing van het heelal, de oerknal, donkere materie en donkere energie; enkele van de grootste raadsels uit de hedendaagse sterrenkunde. Om deze onderwerpen te begrijpen is ook een hoeveelheid natuurkunde en wiskunde nodig. Een sterrenkundestudent krijgt tijdens de studie dan ook een aanzienlijk aantal natuurkunde- en wiskundevakken. Om een realistisch beeld van de studie te geven is een deel van deze natuurkunde in deze module opgenomen en is het niveau ongeveer gericht op dat van een beginnende student.

Let op: lees wel eerst de praktische informatie voordat je je aanmeldt.

Naar: overzicht van alle modulen


 
Laatst Gewijzigd: 29-06-2017