Alles wat je moet weten voordat je je aanmeldt

Lees deze informatie goed door voordat je je aanmeldt.

Wat?

Tijdens het Online Proefstuderen werk je aan een online aansluitingsmodule die bestaat uit studiemateriaal en een aantal bijbehorende opdrachten. Hier ga je gedurende een cursusperiode van acht weken gemiddeld twee à drie uur per week (afhankelijk van de gekozen module) zelfstandig mee aan de slag. 

Je krijgt toegang tot het materiaal en de opdrachten via de digitale leeromgeving Blackboard. Vanuit de opleiding krijg je (inhoudelijke) begeleiding via Blackboard. Daarnaast is er een helpdesk voor organisatorische en technische vragen.

Het is niet mogelijk om meerdere aansluitingsmodulen tegelijkertijd te maken. Wel is het mogelijk om meerdere aansluitingsmodulen na elkaar te maken (in dezelfde cursusperiode of in verschillende cursusperiodes).

Deelname aan het Online Proefstuderen is gratis! Universiteit Leiden ziet dit als investering om studie-uitval (met name in het eerste jaar) tegen te gaan.

Waarom?

Elke aansluitingsmodule is inhoudelijk representatief voor de Leidse opleiding. Door het werken aan zo’n module zal snel duidelijk worden of een bepaalde opleiding geschikt is voor de deelnemer. Daarnaast kan deze activiteit in de Tweede Fase gebruikt worden voor Oriëntatie op Vervolgonderwijs (OVO) en Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB): bij een voldoende resultaat ontvangen deelnemers een certificaat van de Universiteit Leiden met vermelding van het aantal bestede studielasturen (slu).

Let op: Bij het Online Proefstuderen geldt uitsluitend individuele deelname; het is absoluut niet de bedoeling dat je met anderen samenwerkt.

Voor wie?

Elke aansluitingsmodule is aangepast aan het niveau van 5 vwo. Het Online Proefstuderen is dan ook met name geschikt voor 5 en 6 vwo, maar iedereen die overweegt om bij een opleiding van Universiteit Leiden te gaan studeren, is welkom om deel te nemen (dus ook mensen die geen vwo-leerling (meer) zijn). Een uitzondering hierop zijn de modulen van de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en Psychologie, deze zijn uitsluitend bedoeld voor vwo-leerlingen. 

Onder voorbehoud kunnen ook hoogbegaafde leerlingen die nog niet in 5 of 6 vwo zitten aan het Online Proefstuderen deelnemen. Leerlingen uit 5 en 6 vwo krijgen (bij beperkte capaciteit) echter altijd voorrang en de opleiding moet akkoord geven voor deelname.

Aanmelden

Deelname aan het Online Proefstuderen is in principe mogelijk in het voorjaar en in het najaar. De najaarscursus van het Online Proefstuderen wordt van 16 oktober tot en met 8 december 2017 georganiseerd. Als je wilt deelnemen, kun je je hier tot en met 8 oktober online aanmelden. Na die datum kun je je alleen nog op de Open Dag van zaterdag 14 oktober aanmelden bij de stand (Online) Proefstuderen in de Pieterskerk te Leiden. Dit is alleen mogelijk zolang de maximumcapaciteit van een opleiding nog niet is bereikt.

Aanmeldformulier najaarscursus Online Proefstuderen

 
Laatst Gewijzigd: 29-06-2017