Studiekeuze: Aansluiting vwo-wo

Actieve deelname

De juiste student op de juiste plek is ons motto. Want alleen als de studie aansluit bij de talenten en interesses van de leerling, wordt studie-uitval (met name in het eerste jaar) voorkomen. Onze activiteiten zijn er daarom op gericht de aanstaande student te begeleiden bij het maken van de juiste studiekeuze, met name door de leerling te laten ervaren hoe het is om bij een opleiding te studeren. Het kenmerk van deze activiteiten is dan ook: actieve deelname.


Samenwerking vwo en wo

De activiteiten van het Aansluitingsprogramma vwo-wo zijn ontwikkeld in het samenwerkingsverband tussen een 80-tal deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs en de faculteiten en diensten van de Universiteit Leiden.

Themasites

Voor vier van onze activiteiten bestaan aparte websites met meer informatie: Proefstuderen, Online Proefstuderen: Aansluitingsmodulen, Gastlessen en het Wetenschapscongres.

Activiteiten voor aanstaande studenten

Meer informatie over onze activiteiten waar leerlingen zich rechtstreeks voor kunnen aanmelden is te vinden op het overzicht van activiteiten voor aanstaande studenten. Dit betreft o.a.: 'oriënteren' (via het Studiekeuzeplein) en 'meedoen aan onderzoek'.

Activiteiten op scholen

Meer informatie over onze activiteiten die op scholen plaats vinden is te vinden op het overzicht van activiteiten voor scholen.

Voorlichting, uitdaging en persoonlijk advies

Naast de activiteiten die het Aansluitingsprogramma vwo-wo organiseert in het kader van het studiekeuzeproces, kent de Universiteit Leiden ook activiteiten in het kader van algemene voorlichting en activiteiten die een extra uitdaging bieden. Daarnaast kent de Universiteit Leiden een Studiekeuze & Loopbaan Service, voor persoonlijk advies over studiekeuze.

 
Laatst Gewijzigd: 11-07-2013