Informatiewijzer

Introductie
Het programma De Universiteit in de klas. Gastlessen verzorgd door de Universiteit Leiden is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden en scholen voor voortgezet onderwijs, namelijk het Aansluitingsprogramma vwo-wo.  

Doelstelling
Het doel van het gastlessenprogramma is om de verschillende wetenschapsgebieden dichter bij de leerlingen te brengen door een gastles in de klas te verzorgen. De Universiteit Leiden kent een grote verwevenheid in onderwijs en onderzoek, Research Intensief Onderwijs genaamd. Tijdens de gastlessen maken leerlingen juist ook dáár kennis mee. Het programma is natuurlijk ook een unieke kans voor leerlingen om eens les te krijgen van een echte wetenschapper.

Website 
Op deze website is uitgebreide informatie per gastles te vinden. Wij verzoeken u de aanvullende informatie op de website goed te bestuderen voordat u een keuze maakt voor een gastles. Indien u specifieke wensen heeft, kunt u dan contact met ons opnemen. Wij zoeken graag samen met u naar de beste aanpak voor een ‘gastles op maat’.

Aanbod
U kunt hier zoeken naar een gastles en/of het totale gastlessenaanbod bekijken.

Niveau
De gastlessen zijn afgestemd op het niveau van 5 vwo. Als u een gastles aanvraagt voor 6 vwo of 4 vwo, dan is dit meestal geen probleem. U kunt het niveau van de klas vermelden bij uw aanvraag. 

Groepsgrootte
De meeste gastlessen zijn geschikt voor groepen tot 25 leerlingen. Sommige gastlessen zijn ook geschikt voor grotere groepen. Bij grote groepen is er minder ruimte voor individueel contact tussen leerling en de gastlesdocent.


Lesuren
De meeste gastlessen kunnen plaatsvinden tijdens een lesuur. Voor sommige gastlessen zijn twee lesuren nodig. Indien dit het geval is, wordt het vermeld bij de gastles.

Kosten
Als tegemoetkoming in de reis- en organisatiekosten vragen we scholen een bijdrage van € 50,- per gastles. Bij de gastles Freezing Physics, verzorgd door RINO, is sprake van afwijkende kosten (zie de aanvullende informatie bij deze gastles).

Organisatie
De organisatie van het gastlessenprogramma ligt bij het Aansluitingsprogramma vwo-wo van de Universiteit Leiden dat is ondergebracht bij het ICLON, het Interfacultair Centrum voor de Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing.

Aanvragen
Het aanvragen van gastlessen is alleen mogelijk via het online aanmeldingsformulier.

NB: Als een gastles niet meer in het aanmeldingsformulier vermeld wordt, betekent dit dat deze vanwege het grote aantal aanvragen dit collegejaar niet meer beschikbaar is.


Verwerking
De aanvragen worden in principe in volgorde van ontvangst verwerkt en behandeld. Het aantal aanvragen dat wij jaarlijks ontvangen is zeer groot. Houdt u daarom s.v.p. rekening met wachttijd. Ook is het mogelijk dat bij populaire gastlessen de vraag het aanbod overstijgt. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij contact met u opnemen om alternatieven te bespreken. U kunt uw aanvragen gedurende het hele jaar indienen via het online aanmeldingsformulier. Wij kunnen helaas vooraf geen gastlessen garanderen, maar wij doen onze uiterste best om aanvragen zo goed mogelijk te honoreren.

Voorbereiding
Nadat een afspraak voor een gastles is gemaakt, dienen de school en de gastlesdocent vooraf met elkaar te overleggen over de inhoud en de vorm van de gastles. Op deze manier weten beide partijen wat zij van elkaar kunnen verwachten en wat de ideeën zijn. Het is belangrijk om de leerlingen goed voor te bereiden op een gastles. Hierdoor stijgt het effect van de gastles. Vanzelfsprekend gaan we ervan uit dat de gastlesdocenten op school goed ontvangen en opgevangen worden en dat de receptie/conciërge op de hoogte is van de komst van de gastlesdocent.

Kwaliteitsborg
Van de scholen die een gastles afnemen, wordt verwacht dat zij meewerken aan evaluatie en kwaliteitszorg van het programma door het beantwoorden van een korte enquête die wij u toesturen.

Voorlichting
De gastlessen zijn niet bedoeld om voorlichting te geven over een bepaalde studie. Indien u daar prijs op stelt, kunt u hierover contact opnemen met de Studielijn van de Universiteit Leiden (071 527 11 11, studielijn@leidenuniv.nl).

Contact
Voor meer informatie over de gastlessen, kunt u contact opnemen met:
Universiteit Leiden
ICLON, Aansluitingsprogramma vwo-wo
gastles@iclon.leidenuniv.nl
telefoon: 071 527 71 67


 
Laatst Gewijzigd: 28-11-2014