In de spotlights...

In deze nieuwe rubriek zetten we telkens een aantal gastlesdocenten en/of gastlessen in de spotlights. Dit keer zijn dat dhr. dr. C.H. Pieper, dhr. prof. dr. E. J. Snijder en mw. drs. S. Overgaauw.

Gastlessen

Het doel van het gastlessenprogramma is om de verschillende wetenschapsgebieden dichter bij de leerlingen te brengen door een gastles in de klas te verzorgen. De Universiteit Leiden kent een grote verwevenheid in onderwijs en onderzoek, Research Intensief Onderwijs genaamd. Tijdens de gastlessen maken leerlingen juist ook dáár kennis mee. Het programma is natuurlijk ook een unieke kans voor leerlingen om eens les te krijgen van een echte wetenschapper.


Latijn
Christoph Pieper is sinds 2006 docent Latijnse taal en literatuur in Leiden. Hiervoor was hij werkzaam in Duitsland, waar hij ook is opgegroeid. Dit maakt het gastlessenprogramma voor hem zo interessant. Door gastlessen te geven, krijgt hij een kijkje in het Nederlandse schoolsysteem en het onderwijs in klassieke talen in Nederland. Hij is zeer geïnteresseerd in de achtergrond van de studenten en wil graag meehelpen de kloof tussen het voortgezet onderwijs en de universiteit te verkleinen. Het leukste aan het geven van de gastlessen vindt hij het creëren van betrokkenheid bij de leerlingen voor een onderwerp waar zij eerder nog niets van wisten.

Geneeskunde
Eric Snijder is werkzaam aan de Faculteit der Geneeskunde en is gespecialiseerd in Moleculaire virologie. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met uitbraken van virussen en de bestrijding daarvan. Na wat losse lessen te hebben gegeven op verscheidene middelbare scholen, heeft hij zich officieel aangesloten bij ons gastlessenprogramma. Een keer heeft hij– op verzoek van zijn dochter die daar leerkracht was – zijn gastles gegeven voor groep 7 van de basisschool. Het niveau moest hiervoor uiteraard drastisch aangepast worden, maar de groep was wel zijn "meest enthousiaste groep ever!"

Psychologie
Na lezingen voor het initiatief Kennis op straat van de KNAW te hebben gegeven, is Sandy Overgaauw van de opleiding Psychologie door ons benaderd met het verzoek of ze haar lezing ook als gastles zou willen geven. Het doel van de gastlessen, leerlingen uit 5 en 6 vwo kennis laten maken met verschillende wetenschapsgebieden, sprak haar erg aan waardoor ze zich graag aan het gastlessenprogramma verbond. Haar onderzoeksgebied, de adolescentie, en de doelgroep van de gastlessen sluiten nauw op elkaar aan. Ze zegt dat het geven van een gastles aan jongeren misschien een grotere uitdaging is dan het geven van een lezing aan volwassenen, maar dat dit het juist interessant maakt; adolescenten zijn uniek en kunnen heel verschillend reageren.

Aanbod

Christoph Pieper geeft vier verschillende gastlessen over Latijnse literatuur waarvan de les Rome zien in de oudheid bij uitstek geschikt is als voorbereiding op een Romereis. Eric Snijder verzorgt de les Virussen, klein maar niet zo fijn, waarbij wordt ingegaan op de manier waarop virussen zich verspreiden en wat de geneeskunde hier tegen kan doen. De gastles Empathie in de adolescentie wordt gegeven door Sandy Overgaauw. In deze les gaat zij in op de ontwikkeling van empathie bij adolescenten en welke invloed dit heeft op hun gedrag en de emotionele band met bijvoorbeeld ouders of vrienden.

dr. C.H. Pieper
Ceasars Bellum Gallicum als een tekst over macht en geweld
Ovidius en Augustus
Rome zien in de Oudheid
Cicero's en Plinius' brieven als literatuur; het ontwerpen van een ideale ik  

prof. dr. E.J. Snijder
Virussen, klein maar niet zo fijn

drs. S. Overgaauw
Empathie in de adolescentie

Gastlessen bij u op school


Wilt u een van deze gastlessen aanvragen voor uw klas of school? Dat kan via ons digitale aanvraagformulier. Uiteraard kunt u ook voor een van de vele andere lessen uit ons totaalaanbod kiezen.

Gastlesdocent worden?


Bent u als universitair docent geïnteresseerd in het geven van gastlessen op middelbare scholen? Of wilt u meer informatie hierover ontvangen? Neem dan contact op met Eline Elstgeest.

 
Laatst Gewijzigd: 11-02-2015