Nieuws

Afwezig gedurende de zomerschool?

Ben je een dag ziek? Of heb je een begrafenis? Zoals beschreven in het deelnemersreglement is aanwezigheid bij de zomerschool verplicht. Bij verzuim zonder geldige reden wordt een boete opgelegd van €30,- per gemiste dag. Ouders dienen onvoorziene absentie op dezelfde dag vóór 8.15 uur aan de projectleiding te melden via dit formulier.


Regionale Zomerschool Leiden 2017

Ook in 2017 organiseert het ICLON een zomerschool tegen zittenblijven samen met middelbare scholen uit de regio. Dit jaar zullen leerlingen van zeven middelbare scholen deelnemen.


Regionale zomerschool Leiden voorkomt zittenblijven

Leerlingen van middelbare scholen kunnen op een nieuwe ‘zomerschool’ achterstanden inlopen waardoor zittenblijven niet nodig is. De komende zomervakantie houdt het Aansluitingsprogramma vwo-wo samen met zes middelbare scholen in de Leidse regio zo’n zomerschool.