Activiteiten voor studiekeuze en meer!

Aanbod voor aanstaande studenten: op school, online en bij de universiteit.

Belangrijk

De activiteiten waarbij je in ieder geval een bewijs van deelname ontvangt zijn aangegeven met: ***

Informeer bij je decaan/mentor of deze activiteit op school kan meetellen, bijvoorbeeld voor studiekeuze (OVO/LOB) of voor je profielwerkstuk!

NB: voor het maken van een goede studiekeuze is het van belang dat je deel neemt aan studiekeuzeactiviteiten op het gebied van oriënteren én verdiepen.


Op school

 

Online (voor thuis en op school)

 • Studiekeuzeplein
  met studiekeuzetests en informatie over alle hbo- en universitaire opleidingen. 
  #oriënteren

 • Wijzer
  100 en meer dingen die je wilt weten voordat je gaat studeren. 
  #oriënteren

 • Bacheloropleidingen
  informatie over alle bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden.
  #oriënteren

 • Masteropleidingen
  informatie over alle masteropleidingen van de Universiteit Leiden
  #oriënteren

 • E-studiegids
  met vakken en roosters van bachelor- en masteropleidingen
  #oriënteren

 • Online Proefstuderen ***
  aansluitingsmodulen studievaardigheden en aansluitingsmodulen van opleidingen; achtweekse cursus met begeleiding via internet om je (voorlopige) studiekeuze te testen.
  #verdiepen

 • Wisebits
  korte filmpjes over wetenschappelijke en filosofische thema's.
  #profielwerkstuk

 • Bronnenwijzer.nl
  gratis wetenschappelijk materiaal voor (profiel)werkstukken, inclusief online cursus open access.
  #profielwerkstuk

 • Profielwerkstuk steunpunt
  voor de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde, plus sterrenkunde.
  #profielwerkstuk
 

Bij de universiteit

 • Open dag
  gezamenlijke activiteit van alle opleidingen, met voorlichting, opleidingspresentaties en informatiemarkt.
  #oriënteren

 • Meeloopdagen
  een dagje meelopen met een student, eventueel ook met proefcollege.
  #verdiepen

 • Proefstuderen ***
  een dag als een echte student bij de opleiding van je (voorlopige) studiekeuze, met voorbereidende opdrachten, hoorcolleges en/of werkgroepen.
  #verdiepen

 • Junior Science Lab
  laboratorium voor bètavakken (scholen) en profielwerkstukken (individuele leerlingen).
  #profielwerkstuk

 • Wetenschapscongres ***
  leer onderzoek doen en een (profiel)werkstuk schrijven (5 vwo) of presenteer jouw profielwerkstuk in een competitie van onderzoekspresentaties (6 vwo).
  #profielwerkstuk

 • LAPP-Top/Pre-University College
  uitdagende onderwijsprogramma's voor getalenteerde en gemotiveerde leerlingen. #extra
 

Kalender

Bekijk op de online kalender wanneer je kunt deelnemen aan activiteiten.

 

Filmpjes

 

 

 

 

 


Kijk voor meer filmpjes op het YouTube-kanaal van de Universiteit Leiden.  

 
Laatst Gewijzigd: 29-08-2014