Mediawijzer-subsidie voor Open Access project

De Universitaire Bibliotheken Leiden en de Sectie vwo-wo van het ICLON slaan de handen ineen om bronnen die dankzij Open Access beschikbaar zijn bekend te maken bij scholen en leerlingen. Vanuit de regeling Mediawijzer Fonds Projecten wordt een subsidie van bijna 10.000 euro beschikbaar gesteld als bijdrage in de projectkosten.

Het begint bij de bron

Steeds meer wetenschappelijk materiaal wordt online beschikbaar gesteld, voor controle, voor hergebruik, voor aanvullend onderzoek. Voor andere wetenschappers, maar ook voor een breed publiek.

Met het onsluiten van deze schat aan beschikbare informatie alleen zijn we er nog niet. Het gaat er natuurlijk ook om dat deze informatie gevonden en gebruikt wordt, van onderzoeksdata tot publicaties en afbeeldingen.

Om dit gebruik bij scholen en leerlingen te stimuleren, wordt het project 'Het begint bij de bron' gestart. Voor leerlingen kan het werken met wetenschappelijke bronnen zeer interessant zijn, met name voor het profielwerkstuk.


Webbased cursus

Het is de bedoeling dat er in dit project een webbased cursus gemaakt wordt, waarmee scholen en individuele leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. Om de cursus uit te testen en te verbeteren worden de eerste versies uitgezet binnen het Pre-University College en tijdens het Wetenschapscongres voor leerlingen.

De UBL leveren de input voor de cursus, de Sectie vwo-wo heeft hierbij een adviserende rol en regelt daarnaast de organisatorische kant van het aanbieden en testen van de cursus. Een onderwijskundig adviseur van de Afdeling Hoger Onderwijs van het ICLON is bij het project betrokken om de kwaliteit van de didactische opzet van de cursus te waarborgen.

Open Access

De toekenning van de subsidie door Mediawijzer viel precies in de Open Access weken. Deze vinden jaarlijks in het najaar plaats. Tijdens deze weken organiseren hoger onderwijsinstellingen over de hele wereld activiteiten om de bekendheid en bewustwording rondom Open Access tot wetenschappelijke informatie te bevorderen.

Hanny Gijsman, oktober 2011


 
Laatst Gewijzigd: 20-01-2012