Slotbijeenkomst Diversiteitproject

Diversiteitproject
De Universiteit Leiden is in mei 2006 het diversiteitsproject gestart. Met dit project zijn de afgelopen twee jaar binnen bestaand beleid allerlei activiteiten ontplooid om de deelname van allochtone studenten aan het universitaire onderwijs te verhogen, talent te bevorderen en uitval tegen te gaan.  

Doel slotbijeenkomst
Met de slotbijeenkomst met het thema ‘Diversiteit: waar doen we het voor’ worden de resultaten van het project gedeeld met geïnteresseerden en betrokkenen binnen en buiten de universiteit (o.a. middelbare scholen) en hopen we medewerkers en studenten te stimuleren tot het nadenken over de rol die zij zelf zouden kunnen spelen op het gebied van diversiteitsbeleid.

Datum: woensdag 14 januari 2009
Tijd: 16.00-17.30 uur
Plaats: Lorentz-zaal (A144) van het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG), steenschuur 25, Leiden. Zie voor de route: http://www.law.leidenuniv.nl/bezoekersgids/routebeschrijving.jsp

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden met een email bericht aan Jantien Delwel.

Hanny Gijsman, december 2008


 
Laatst Gewijzigd: 09-12-2008