Wetenschapsknooppunt Leiden

U wordt automatisch doorgestuurd. Gebeurt er niets? Ga naar de nieuwe website

 

Onderzoekend leren

Het Wetenschapsknooppunt Leiden laat kinderen en jongeren kennis maken met wetenschap. Daarbij wordt samengewerkt met basisscholen (bovenbouw/plusklassen) en het voortgezet onderwijs (onderbouw). Het Wetenschapsknooppunt zet zich met name in voor disseminatie van onderzoeksresultaten rechtstreeks in de scholen middels wetenschapscommunicatie, lesmateriaal en activiteiten. Onderzoekend leren staat centraal, met uiteraard veel aandacht voor nieuwsgierig zijn, vragen stellen, antwoorden zoeken en zelf onderzoek doen.


Samenwerking

Het Wetenschapsknooppunt Leiden is sinds april 2013 onder gebracht bij de Sectie vwo-wo van het ICLON, waar ook het Aansluitingsprogramma vwo-wo onder valt. Er wordt intensief samen gewerkt met de wetenschapsknooppunten van de TUD en de EUR, mede dankzij subsidie van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (KNAW). Tijdens landelijke overleggen van wetenschapsknooppunten wisselen alle betrokken instellingen kennis en ervaringen uit.

Aanbod

Alle activeiten, arrangementen, nieuwsberichten en evenementen worden aangeboden via een gezamenlijke website en een gezamenlijke nieuwsbrief (aanmelden is mogelijk via de website). Een is tevens een landelijke overzicht van Wetenschapsknooppunten.

Contact

Hanny Gijsman, coördinator Wetenschapsknooppunt Leiden
wetenschapsknooppunt@iclon.leidenuniv.nl
071 527 34 78

 
Laatst Gewijzigd: 14-12-2015