Wisebits blijven gratis beschikbaar

Wisebits zijn korte filmpjes waarin een wetenschappelijke of filosofische kwestie behandeld wordt. Een filmpje duurt maximaal 90 seconden. Ze zijn bedoeld om een breed publiek op een toegankelijke manier in contact te brengen met de wetenschap. Bij de Wisebits zijn kant en klare opdrachten beschikbaar die in de klas gebruikt kunnen worden.

Waarom is het project Wisebits opgestart?

Het project is gestart om het aantal en het bereik van de Wisebits te vergroten en om zo aan de vraag van het onderwijsveld naar digitale academische content te voldoen.

Onder leiding van hoogleraar publiek begrip van de wetenschap Bas Haring is met veel enthousiasme en subsidie van M&ICT twee jaar lang gewerkt aan het project Wisebits 2.0.

Hieronder wordt in het kort een verslag gedaan van dit project in de vorm van een factsheet.


Welke opschaling is er bereikt?

Er zijn 200 filmpjes met opdrachten ontwikkeld en via internet en een app ontsloten, zodat scholen deze kunnen gebruiken in de les (zowel als appetizer, energizer en uitsmijter). De filmpjes zijn geschikt voor diverse schoolvakken, met name voor het vak Wetenschapsoriëntatie. De Wisebits zijn gemaakt voor de bovenbouw havo/vwo, maar ze kunnen ook gebruikt worden in andere onderwijsniveaus. De Wisebits zijn tevens vertoond op diverse publieksevenementen.

Welke vormen van systeemfalen zijn opgelost?

Het systeemfalen is doorbroken door de content en contacten met het onderwijsveld van de ene partij (ICLON, Universiteit Leiden) te koppelen aan de technische mogelijkheden en expertise van de andere partij (NTR, voorheen RVU).

Wat zijn de resultaten voor de verschillende belanghebbenden?

De Wisebits zijn twee keer het thema geweest van de NTR Mediaprijs voor filmmakers (2009 en 2010). Op 14 december 2010 heeft het project een prijs gewonnen: de Gouden Reiger in de categorie Multimedia. De winst voor het onderwijs is te vinden in het feit dat het onderwijsmateriaal vrij beschikbaar is voor het hele onderwijsveld.

Hoe nu verder?

De Wisebits blijven ook na beëindiging van het project gratis beschikbaar via internet en de app. Daar waar mogelijk wordt het aanbod verder uitgebreid.

Deelnemers

Dit project is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en de NTR, met medewerking van diverse docenten uit het Voortgezet Onderwijs en uit het Hoger Beroepsonderwijs en (beginnende) filmmakers.

Looptijd

Het project is gestart op 1 januari 2009 en beëindigd op 30 juni 2011 (doorlooptijd 30 maanden).

Kosten

Er is bijna 300.000 euro subsidie ontvangen voor met name de eenmalige investeringen. Daarnaast heeft het onderwijsveld ruim 300.000 euro matching ingebracht.

Links

  • www.wisebits.nl: de website met als doelgroep jongeren,
  • www.wisebits-academy.nl: de website voor het onderwijs; hier staan naast de filmpjes ook de kant en klare opdrachten die in de klas gebruikt kunnen worden.


Hanny Gijsman, juni 2011

 
Laatst Gewijzigd: 26-10-2011