Ontstaan en plaats

Achtergrondinformatie over de ontstaansgeschiedenis en de plaats van het Aansluitingsprogramma vwo-wo binnen de Universiteit Leiden.

Startconferentie als kiem

Op 10 april 1997 vond de startconferentie plaats waaruit het Aansluitingsprogramma vwo-wo is ontstaan.

Medewerkers van de Universiteit Leiden en vertegenwoordigers van scholen bogen zich gezamenlijk over de vraag hoe de aansluiting tussen vwo en wo verbeterd kon worden.


Van project naar programma

Het ministerie van OC&W stelde voor een periode van drie jaar subsidie beschikbaar om ontwikkeling van activiteiten ter verbetering van de aansluiting vwo-wo te bevorderen. Het Aansluitingsprogramma vwo-wo had tijdens deze subsidieperiode een projectstatus en heette derhalve Aansluitingsproject vwo-wo. Na de subidieperiode zijn de activiteiten op het gebied van aansluiting vwo-wo opgenomen in het vaste activiteitenpalet voor aanstaande studenten van de Universiteit Leiden en ondergebracht in het Aansluitingsprogramma vwo-wo.

Activiteiten

Bekende succesvolle activiteiten zoals schoolbezoeken door voorlichtingsteams werden gecontinueerd en aangevuld met nieuwe activiteiten. Vanaf 1999 zijn de eerste Gastlessen op scholen aangeboden. In 1999 werd ook het Proefstuderen voor het eerst aangeboden door de Universiteit Leiden. De Aansluitingsmodulen in het kader van Online Proefstuderen zijn in het voorjaar van 2001 van start gegaan. En in 2007 werd het eerste Wetenschapscongres georganiseerd. In 2008 start de onwikkeling van de aansluitingsmodule studievaardigheden in samenwerking met de TUD. Deze module komt tot stand dankzij een bijdrage van SURF in het kader van het Nationaal Actieplan E-learning. In 2011/2012 wordt Bronnenwijzer.nl ontwikkelt samen met de Universiteitsbibliotheken Leiden, dankzij een bijdrage van Mediawijzer. In deze cursus leren leerlingen gebruik te maken van wetenschappelijke bronnen via open access.

Het kenmerk van de activiteiten van het Aansluitingsprogramma vwo-wo is dat het gaat om activiteiten waarbij leerlingen daadwerkelijk aan de slag gaan en actief meedoen (dit om het onderscheid te kunnen maken met de algemene voorlichtingsactiviteiten, die laagdrempeliger zijn en een actieve deelname niet als vereiste hebben).

Extra activiteiten

In 2001 is het Leiden Advanced Pre-University Programme for Top-students (LAPP-Top) gestart. Dit programma is voortgekomen uit de wens van scholen én universiteit om aandacht te besteden aan de groep leerlingen die meer aan kan dan het reguliere schoolprogramma. Aansluitend is in 2003 het Pre-University College opgericht, waarbij de leerlingen een tweejarig curriculum op de Universiteit Leiden volgen. Het kenmerk van deze activiteiten is dat het gaat om programma's voor getalenteerde en gemotiveerde leerlingen die op zoek zijn naar een extra uitdaging naast het vwo.

Plaats in de organisatie

Het Aansluitingsprogramma vwo-wo is ondergebracht bij de Sectie vwo-wo van het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden.

 
Laatst Gewijzigd: 11-07-2013