Programma's

De islam 2016

De islam is meer dan Taliban en radicalisering in Westerse landen. Het is meer dan alleen een religie. De islam staat ook voor een eeuwenoude beschaving en cultuur.


Recht, retorica en democratie

Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen. Overtuigingskracht, dat is wat nodig is om een ander over te halen. Dat was 2500 jaar geleden het geval in de Griekse democratie, dat is nu nog steeds het  geval in de moderne samenleving. Hoe kan dat? De Universiteit Leiden organiseert in samenwerking met het Landmerk Retorica College een reeks colleges, waarin de vraag beantwoord wordt: wat is overtuigend? In deze reeks worden interessante colleges over retorica, recht en democratie afgewisseld met intensieve workshops waarin je op een actieve, uitdagende en leuke manier leert spreken, nadenken en luisteren.


Archeologie 2016

Het speelt zo vaak een rol: in films, boeken, documentaires en (helaas) ook steeds vaker in het nieuws. Archeologie. Maar wat doet een archeoloog precies? Met welke obstakels en spelers moet hij rekening houden? En hoe weet je eigenlijk waar je moet graven? Als je een duidelijk en waarheidsgetrouw beeld van archeologie wilt krijgen, los van de National Geographic-documentaires en Indiana Jones-films, bieden wij je die kans.


Bio-Farmaceutische Wetenschappen 2016

Geneesmiddelen, wat zijn dat eigenlijk voor stoffen? En hoe komt het dat de ene stof de bloeddruk verlaagt, de andere een pijnstiller is of tegen kanker wordt gebruikt? Waarom kun je het ene geneesmiddel gewoon via een tabletje inslikken en moet het andere d.m.v. een injectie worden ingespoten? Hoe komt het dat geneesmiddelen ook bijwerkingen hebben en dat sommige verslavend kunnen zijn?


Duitse taal en cultuur 2016

In dit programma krijg je een intensieve kennismaking met de Duitse taal, cultuur en geschiedenis. De rode draad door het programma is de manier waarop naar Duitsland gekeken wordt – door Duitsers zelf, door buitenlanders in Duitsland, door Nederlanders – en de verschillende teksten waarin die zienswijzen tot uitdrukking komen.


Informatica 2016

The diversity of research areas covered by computer science is enormous, and nowadays almost all fields of human activity are transformed by its results.


Italiaanse taal en cultuur 2016

Deze cursus biedt een intensieve maar gevarieerde inleiding tot een aantal belangrijke aspecten van de Italiaanse taal en cultuur. Zij begint met een kennismaking met de Italiaanse taal, waarbij ook de communicatievaardigheid wordt geoefend.


Japans 2016

Japan is een fascinerend land. Als niet-westers land slaagde Japan er als eerste in zich te industrialiseren. Zo lukte het Japan om geen Europese kolonie te worden en zelfstandig te blijven. Dat maakte het tot een bijzonder land: even modern als het westen en tegelijkertijd ‘exotisch’ en geheimzinnig.


Sterrenkunde 2016

Sterrenkundigen houden zich bezig met fundamentele vraagstukken. Zo onderzoeken zij hoe alles in het heelal is ontstaan, inclusief de sterren, zoals de zon. Ook speuren zij naar bewijs voor buitenaards leven en proberen zij de oorsprong van de Aarde en de planeten te begrijpen. Dit maakt sterrenkunde tot een veelomvattende en fascinerende wetenschap.


Life Science & Technology 2016

Rechtspraak aan de hand van DNA-fingerprinting technieken, opsporen van kankergenen met DNA chips, humaan insuline produceren voor diabetespatiënten, 90C-wasgoed schoon maken met intacte enzymen, afvalwater zuiveren met micro-organismen en medicijnen op maat maken voor gebruik in gentherapie.


Natuurkunde 2016

In deze cursus bekijken we de quantum mechanica vanuit verschillende gezichtspunten. We bespreken de experimenten in onze eigen laboratoria waarin de quantum mechanica heel zichtbaar wordt.


Psychologie 2016

Emoties zijn een belangrijk aspect in ons dagelijks functioneren. De meeste mensen ervaren op een gewone dag meerdere emoties, die elkaar kunnen afwisselen, ze kunnen soms tegelijkertijd optreden, soms lijken ze ook wel met elkaar in tegenstrijd…


Rechtsgeleerdheid 2016

In acht colleges zullen de moeilijke spanningsvelden waarbinnen het strafrecht en de strafrechtspleging dient te opereren worden besproken aan de hand van verschillende thema’s waar het strafrecht en mensenrechten en vrijheden elkaar ‘raken’.


Religiewetenschappen 2016

De Islamitische Staat, christelijke aanslagen op abortusinstellingen, de radicale Kach-beweging in Israël, Moslims en Hindoes in India: religies lijken garant te staan voor geweld. Toch hebben diezelfde religies ook krachtige tradities van geweldloosheid voortgebracht. Jezus verbood zijn discipelen het zwaard op te nemen tegen de Romeinen, Gandhi predikte geweldloos verzet tegen de Engelse overheersers van India, joodse apocalyptische tradities namen een radicaal-afwachtende houding aan inzake de komst van de Messias en het Godsrijk, en islamitische soefi's waren vredelievend als geen ander.


Russische studies 2016

Rusland is een spannend land. Het gaat daar allemaal anders dan hier. De taal, de gewoonten en gebruiken zijn anders, maar toch zijn er ook veel overeenkomsten.


Taalwetenschap 2016

Zoals je weet verandert taal in de loop van de tijd. Omdat deze veranderingen aan bepaalde wetmatigheden gehoorzamen, bewaren veel van de woorden en zinnen die jij elke dag spreekt de sporen van een ver verleden.


Wijsbegeerte 2016

Wanneer we naar het nieuws kijken lijkt het soms alsof de hele wereld gevuld is met boosaardige mensen. En ook in onze eigen omgeving doet niet iedereen altijd het goede. Haat en nijd, hebzucht en jaloezie, agressie en bedrog – niemand houdt ervan, en toch zijn ze van alle tijden en alle plaatsen. Waarom eigenlijk? Waar komt het kwaad vandaan? En kunnen we er iets tegen doen?


Wiskunde 2016

Geheimschriften worden al vele eeuwen gebruikt om vertrouwelijke informatie te delen met een selecte groep van mensen, en talrijk zijn de spannende verhalen over militaire communicatie en het breken van de bijbehorende codes. In ons computertijdperk, waarin bankzaken en credit card-aankopen routinematig via internet verlopen, is veilige communicatie echter ook iets van de gewone man geworden. Wat hier nodig is zijn eenvoudige en efficiënte manieren om gegevens op zo'n manier langs publieke kanalen als internet te sturen, dat geen vertrouwelijke informatie in handen komt van anderen dan voor wie de informatie bedoeld is.