Nieuws

Over de aardbevingen bij Groningen in Leuven

Wat hebben  de aardbevingen in Groningen te maken met een excursie naar de Universiteit van Leuven van het Pre-University College? Prof.dr. Manuel Sintubin is hoogleraar Geologie aan de KU Leuven en heeft in de prachtige Universiteitshal aan de Naamsestraat 22 van de Vlaamse universiteit de PRE-studenten getrakteerd op een enthousiasmerend college over de rol van aardwetenschappers in de maatschappij. Niet onbelangrijk bij een gevoelig onderwerp zoals de aardbevingen in Groningen.


Ouderwets taalgebruik in de Statenvertaling van de bijbel? Nee!

PRE-studenten Chris Flinterman en Mart Jan Luteyn hebben onderzoek gedaan naar ouderwets taalgebruik in de Statenvertaling van de Bijbel uit 1637. Daarmee heeft het PRE-duo de Jan Kijne onderzoeksprijs in de wacht gesleept. Onderzoek naar archaïsch taalgebruik komt niet zo modern over, maar dat is het wel als je een waardevolle bijdrage kan leveren aan de discussie in het onderzoek naar de Statenvertaling.


92 PRE-studenten nemen diploma in ontvangst

Op de diploma-uitreiking van het Pre-University College namen de PRE-studenten een diploma in ontvangst als bevestiging van een succesvolle afronding na twee jaar lang hard werken. Een bijzondere middag voor de studenten, maar ook voor de ouders, docenten en mentoren in de Marekerk.