Nieuws

PRE'ers bezoeken Nationaal Archief

Een drukkende stilte, die zo nu en dan doorbroken wordt door het geritsel van papier. Linksachter een stoffige archivaris, gebogen over een obscuur manuscript uit een ver verleden.


Wetenschapsquiz over onderzoek van PRE-studenten

Wat was de invloed van Stalins dictatuur op de Russische inwoners? En welke stoffen in cannabis zorgen voor een ‘high’ gevoel? Dit soort uiteenlopende vragen werden voorgelegd aan de PRE-studenten tijdens de Wetenschapsquiz, die woensdag 10 december plaatsvond.