Nieuws

92 PRE-studenten nemen diploma in ontvangst

Op de diploma-uitreiking van het Pre-University College namen de PRE-studenten een diploma in ontvangst als bevestiging van een succesvolle afronding na twee jaar lang hard werken. Een bijzondere middag voor de studenten, maar ook voor de ouders, docenten en mentoren in de Marekerk.


Anchoring Innovation in alle disciplines cruciaal

Maandagmiddag is de PRE-middag. In het thema van blok III ‘ wetenschap en samenleving’  stond maandag 30 maart het college van prof.dr. Ineke Sluiter op het programma over ‘Anchoring Innovation’. Een nieuw concept waarin uiteenlopende disciplines bij elkaar komen met als basis de Grieks-Romeinse oudheid.


PRE'ers bezoeken Nationaal Archief

Een drukkende stilte, die zo nu en dan doorbroken wordt door het geritsel van papier. Linksachter een stoffige archivaris, gebogen over een obscuur manuscript uit een ver verleden.