Sectie vwo-wo

De Sectie vwo-wo van het ICLON biedt activiteiten voor leerlingen uit het vwo (onder- en bovenbouw) en voor leerlingen van basisscholen (bovenbouw). De activiteiten laten zich in twee categorieën indelen: activiteiten gericht op studiekeuze (bovenbouw vwo) en activiteiten gericht op kennismaking met de wetenschap (onder- en bovenbouw vwo, bovenbouw po). Daarnaast worden er regelmatig projecten uitgevoerd onder penvoerderschap van medewerkers van de Sectie.

Studiekeuze: Aansluitingsprogramma vwo-wo

Het Aansluitingsprogramma vwo-wo van de Universiteit Leiden is een samenwerkingsverband van meer dan 80 scholen met een vwo-afdeling en de faculteiten en diensten van de Universiteit Leiden.

Sinds 1997 ontwikkelen scholen en de universiteit gezamenlijk activiteiten en producten om de aansluiting tussen vwo en wo te verbeteren, met name door leerlingen zelf te laten ervaren hoe het is om te studeren. 

De juiste student op de juiste plek staat centraal.


Kennismaking met de wetenschap

Voor leerlingen van basisscholen en onderbouw vwo zijn er activiteiten en onderwijsmaterialen beschikbaar via het Wetenschapsknooppunt Leiden (website in voorbereiding). Voor leerlingen uit de bovenbouw vwo zijn er een wetenschapscongres en een online Open Access cursus Bronnenwijzer.nl. Beiden bereiden leerlingen voor op onderzoek doen en (profiel)werkstukken maken.

Projecten

De Sectie vwo-wo is penvoerder (geweest) van de volgende projecten met externe financiering:

Hoogbegaafdheid en metacognitieve vaardigheden (afgerond)
Subsidieverstrekker: Onderwijsbewijs
Projectleider: mw. drs. Marieke van Haaren
Zie: nieuwsbrief Sectie vwo-wo d.d. 24 april 2009 en
nieuwsbrief Sectie vwo-wo december 2012.

Het begint bij de bron (afgerond)
Subsidieverstrekker: Mediawijzer 
Projectleider: mw. drs. Hanny Gijsman
Website: http://www.bronnenwijzer.nl
Zie: projectbeschrijving,
nieuwsbrief Sectie vwo-wo d.d. 16 december 2011,
nieuwsbrief Sectie vwo-wo, oktober 2012 .

Wisebits 2.0 (afgerond)
Subsidieverstrekker: M&ICT
Projectleider: mw. drs. Hanny Gijsman / Marieke Brugman
Website: http://www.wisebits-academy.nl
Zie: projectbeschrijving,
nieuwsbrief Sectie vwo-wo d.d. 12 december 2008,
nieuwsbrief Sectie vwo-wo d.d. januari 2011 en
nieuwsbrief Sectie vwo-wo d.d. oktober 2011.

Aansluitingsmodule algemene studievaardigheden (afgerond) 
Subsieverstrekker: SURF 
Projectleider: mw. drs. Hanny Gijsman
Website: http://www.aansluitingsmodule.nl
Zie: projectbeschrijving
nieuwsbrief Sectie vwo-wo d.d 24 april 2008
nieuwsbrief Universiteit Leiden d.d. 29 april 2008,
nieuwsbrief Sectie vwo-wo d.d. 25 september 2008,
nieuwsbrief Sectie vwo-wo d.d. 22 januari 2010
nieuwsbrief Universiteit Leiden d.d. 26 januari 2010,
nieuwsbrief Sectie vwo-wo d.d. oktober 2010 en
nieuwsbrief Sectie vwo-wo d.d. oktober 2011.

 
Laatst Gewijzigd: 14-02-2017